hải quan điện tử

Cung cấp tờ khai hải quan điện tử đạt nhiều lợi ích

Đi vào hoạt động từ tháng 3-2017, đến hết tháng 9-2017, Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (địa chỉ: http://tkhqdt.customs.gov.vn) đã có gần 36 nghìn lượt truy cập, tra cứu thông tin tờ khai. Cơ quan hải quan đã cấp quyền truy cập cho gần 1,1 nghìn tài khoản và tiếp tục tiếp nhận các yêu cầu cấp tài khoản, kết nối hệ thống.

Sử dụng tem điện tử để chống rượu giả

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này đã giao cho Tổng cục Hải quan xây dựng đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý đối với mặt hàng rượu nhập khẩu, phù hợp với phương thức quản lý hải quan điện tử, dần từng bước thay thế tem rượu thông thường hiện nay.