hai lớp

Trụ sở VFF được bảo vệ bởi hai lớp hàng rào1

Sáng nay (11-12) hai lớp hàng rào và rất nhiều cảnh sát cơ động đã có mặt trước cửa trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).