hai bên bờ sông Hồng

Hà Nội lên tiếng về việc chọn tư vấn quy hoạch hai bên sông Hồng

Theo Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, ông Phạm Quý Tiên, hiện nay, Hà Nội chưa đồng ý cho một nhà đầu tư nào làm quy hoạch hai bên sông Hồng.