góp dó 2

Triển lãm tranh "Góp dó 2"

Triển lãm tranh giấy dó với tên gọi "Góp Dó 2" diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 - 9 lại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội quy tụ 13 họa sĩ đến từ mọi miền trên cả nước.