gốm Bàu Trúc

Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển sản phẩm làng nghề truyền thống

Để bảo tồn và phát triển trong giai đoạn hiện nay, các làng nghề thủ công truyền thống buộc phải dần chuyển hướng sản xuất để bắt kịp nhu cầu, thị hiếu của xã hội hiện đại; đồng thời bảo vệ môi trường cũng được chú ý hơn để đảm bảo phát triển bền vững.