gọi vốn

Chiếm đoạt 29 tỷ đồng từ chiêu “góp vốn”

Sau khi làm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nhật Minh, Hiếu đã câu kết với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi góp vốn vào dự án để chiếm đoạt.