gói hỗ trợ khổng lồ

Mỹ tung gói hỗ trợ khổng lồ cho ngành hàng không giữa dịch COVID-19

Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/4 cho biết đã giải ngân 2,9 tỷ USD hỗ trợ tiền lương ban đầu cho 54 hãng vận tải hành khách nhỏ hơn và hai hãng hàng không hành khách lớn, đồng thời, hoàn tất thỏa thuận tài trợ với 6 hãng hàng không lớn.