gói cước quốc tế

MobiFone tung gói cước quốc tế tích hợp

Khách hàng của MobiFone đăng ký một lần sẽ hưởng các lợi ích kết nối trong nước, sử dụng data và liên lạc quốc tế, chi phí từ 189.000 đồng.