gói chè khô

Ngụy trang 5 kg ma túy tổng hợp trong các gói chè khô

Lực lượng chức năng thu giữ 5kg Methamphetamine được ngụy trang trong gói chè khô đóng trong thùng carton.