giúp khắc phục hậu quả

Công an giúp dân Quảng Nam giúp khắc phục hậu quả bão số 9

Các lực lượng Công an tại tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực giúp đỡ nhân dân, các trường học khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.