giúp đồng bào

Giúp đồng bào vùng cao xây dựng nông thôn mới

Những ngày qua, mặc dù trời nắng nóng như đổ lửa, nhưng hàng chục đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an huyện vùng cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn bám địa bàn 2 thôn Trà Nga và Trà Niêu, xã Trà Phong, huyện Tây Trà, giúp đồng bào Cor sinh sống tại đây làm đường giao thông nông thôn.

Giúp đồng bào từ bỏ tà đạo

Để lừa bịp người dân, một số đối tượng phản động FULRO đã tự dựng nên các hình thức giả danh hoạt động tôn giáo nhằm tập trung lực lượng, tuyên truyền chống phá chính quyền, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Đây thực chất là những trò lừa bịp núp bóng tôn giáo giả tạo nhằm thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối.