giường bệnh

Nhật Bản yêu cầu nhường giường bệnh cho các ca nhiễm COVID-19 nặng

Chính phủ Nhật Bản ngày 3/4 đã yêu cầu các khu vực chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 phải nhường giường bệnh cho các ca bệnh COVID-19 nặng, trong khi điều trị các trường hợp lây nhiễm nhẹ hơn tại nhà hoặc khách sạn.