giữ nước

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu2

Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 2 (1285), ngay trong những thời khắc mà cả một triều đại còn đang hát khúc khải hoàn ca thì Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải đã nhắc đến tư tưởng ấy. Hai chữ "thái bình" trong câu thơ của ông gợi ra những ngẫm nghĩ đến tận ngày hôm nay. 

Giữ nước từ xa

Bài học “dựng nước đi đôi với giữ nước” xuyên suốt lịch sử xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta. Ngày nay, khi đất nước hưởng độc lập, thái bình, non sông một dải, nguyên tắc “giữ nước từ xa” (giữ nước từ lúc nước chưa lâm nguy) được cụ thể hóa bằng các đường lối, chiến lược và sách lược trong hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Nước hồ thủy điện Hòa Bình xuống thấp ảnh hưởng đến cung cấp điện

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, mới đây đơn vị đã nhận được công văn số 269/2019/CV-VIWASUPCO của Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà về tình trạng nước sông Đà xuống rất thấp phía hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình.