giống cây

Thận trọng khi chọn giống điều mới

Tuy chưa được công nhận trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh nhưng hai giống điều mới AB29 và AB 05-08 đang được nhiều hộ nông dân tỉnh Bình Phước lựa chọn để trồng.

Nhập khẩu 30 triệu giống cây phục vụ nông nghiệp công nghệ cao

Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh Lâm Đồng đã nhập 30 triệu giống cây các loại để phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.