giỗ Tổ Kinh Dương Vương

Quê hương, bến đò và người anh hùng

Làng Bút Tháp, quê tôi, là ngôi làng cổ. Cư dân nơi đây chẳng biết đích xác có từ bao giờ. Song, chắc hẳn chỉ sau thời kỳ các vua Hùng dựng nước.