giết vợ rồi tự sát

Lãnh 15 năm tù do giết vợ rồi tự sát bất thành

Vân cho rằng vợ hay cộc cằn và thường bấm điện thoại nên nghi ngờ ngoại tình. Bị cáo đã cầm dao giết vợ, sau đó tự sát nhưng bất thành.