giết người tình

Đoạt mạng người tình chỉ vì một tin nhắn1

Quang lén nhìn qua điện thoại người tình thì thấy “hẹn gặp nhau chỗ cũ”. Lời qua tiếng lại, sau khi giật được cây kéo trên tay chị Ánh, Quang đã lấy dao và ống tiếp sắt tấn công người tình cho đến chết.