giếng cổ

Chand Baori: Kỳ quan giếng cổ

Nhắc đến Ấn Ðộ, mọi người nhất định sẽ nhớ đến sông Hằng. Thực ra, ở Ấn Ðộ có một cái giếng bậc thang nhân tạo có thể sánh ngang với lăng mộ Taj Mahal - Di sản thế giới UNESCO. Ðó chính là giếng bậc thang Chand Baori, dịch nghĩa là giếng Mặt Trăng, có niên đại hơn 1.200 năm tuổi.

Trùng tu, tôn tạo hệ giếng cổ hàng nghìn năm tuổi

Ngày 10/9, Trung tâm Bảo tồn di tích và Danh thắng Quảng Trị cho biết, đơn vị hiện đang tích cực trùng tu, tôn tạo công trình hệ thống giếng cổ hàng nghìn năm tuổi ở xã Gio An, huyện Gio Linh.

Nguy cơ ‘xóa sổ’ hệ thống giếng cổ Gio An

Các cơ quan quản lý ngoài việc đóng cọc làm chỉ dấu khuôn viên giếng cổ, rất ít khi tới đây kiểm tra. “Cha chung không ai khóc”, hệ thống 14 giếng cổ ở Gio An đã nhiều năm liền rơi vào tình cảnh đó!...