giấy phép nhập khẩu

Chuyển kết luận thanh tra vụ VN Pharma sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 16-9, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty Cổ phần VN Pharma.

DN gặp khó với thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Ngày 17/8 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (Dự án USAID GIG) tổ chức hội thảo về đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).