giấy giới thiệu

“Vẽ” quy định gây khó cho nhà báo tác nghiệp

Thực tiễn hoạt động báo chí, nhiều nhà báo đang bị “gây khó” khi làm việc tại một số cơ quan, đơn vị và công ty. Điển hình, khi nhà báo đến làm việc, nhất là về vấn đề tiêu cực, các đơn vị cơ sở thường đòi hỏi phải có giấy giới thiệu và thậm chí là cả công văn.