giấy chuyển hộ khẩu

Làm giả giấy tờ chuyển hộ khẩu để hưởng cấp đất

Sinh khai nhận làm hồ sơ, thủ tục giả việc chuyển hộ khẩu cho ông D. và bà B. để được hưởng cấp đất theo ưu đãi của nhà nước. Chi phí mỗi người phải trả cho Sinh để làm thủ tục là từ 500 - 600 nghìn đồng...