giấu tiền

Người phụ nữ nhập cảnh quấn hơn nửa tỷ đồng quanh người

Hoàng Ngọc Ngà quấn trong người 594 triệu đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Bắc Luân không thực hiện thủ tục khai báo Hải quan.

Dọn phòng thấy tiền, nữ tạp vụ nảy sinh lòng tham

Trong lúc dọn phòng của bà Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Phạm Thị Thu Thuỷ nhìn thấy túi xách có chứa tiền liền nảy sinh lòng tham và hai lần lấy trộm thì bị phát hiện.