giấu ma túy trong xe máy

Giấu hàng nghìn viên ma túy trong bầu lọc gió xe máy

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, hai đối tượng đã giấu 2.800 viên ma túy tổng hợp trong bầu lọc gió xe máy.