giao vé miễn phí

Mua vé tàu Tết sẽ được giao vé miễn phí trong phạm vi 7km

Hành khách qua mua vé qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19000109 sẽ được đưa vé đến tận nhà miễn phí trong phạm vi dưới 7 km.