giao thông nông thôn

Khởi tố 3 cán bộ xã gây thất thoát gần 1 tỷ đồng

Gây thất thoát gần 1 tỷ đồng trong quá trinh tổ chức thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn nên 3 cán bộ xã vào vòng tố tụng hình sự

Bình Thuận: Gần 500 tỷ đồng đầu tư giao thông nông thôn

Tổng kết 4 năm (2011 - 2014) thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào phát triển giao thông nông thôn, Bình Thuận đã đầu tư xây dựng được 467,54 km/1.772 tuyến đường bê tông xi măng với tổng kinh phí thực hiện gần 500 tỷ đồng.