giáo sư Hoàng Đình Cầu

Tiếp nhận 6.000 tài liệu, hiện vật của Giáo sư, AHLĐ Hoàng Đình Cầu

Ngày 5-8, tại Hà Nội, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận hơn 6.000 tài liệu, hiện vật của Giáo sư, Anh hùng Lao động (GS, AHLĐ), Nhà giáo nhân dân Hoàng Đình Cầu đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1917-2017).