giáo dục trực tuyến

Giáo dục trực tuyến còn nhiều lỗ hổng

Theo đánh giá của giới chuyên gia, hệ thống đào tạo, giáo dục trực tuyến làm biến đổi cách học cũng như vai trò của người học. Người học đóng vai trò trung tâm và chủ động của quá trình đào tạo, có thể học mọi lúc, mọi nơi nhờ có phương tiện trợ giúp việc học...

Singapore đầu tư 50 triệu USD vào công ty giáo dục trực tuyến Việt Nam

Công ty cổ phần Northstar Group, có trụ sở tại Singapore, đã đầu tư 50 triệu USD vào Công ty Công nghệ giáo dục Topica Edtech Group có trụ sở tại Hà Nội (Việt Nam) với hơn 1.700 nhân viên.

VNPT chung sức, đồng hành cùng giáo dục trực tuyến

Nâng cấp băng thông rộng, tăng chất lượng đường truyền là chính sách mới nhất trong chuỗi hỗ trợ toàn diện của VNPT với ngành giáo dục trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19.