giao dịch chứng khoán

Giao dịch 'chui' cổ phiếu, ba nhà đầu tư bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành ban quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, với mức phạt 42,5 triệu đồng mỗi người, đối với bà Trần Huyền Trân, ông Hồ Đắc Quang và ông Lê Văn Dĩnh.

Tháng 9, cấp 292 mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9-2019. Theo đó, đã có thêm 292 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 51 tổ chức và 241 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cấp mã giao dịch trong tháng 7 cho hơn một trăm nhà đầu tư ngoại

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2015.