giao câú

Gã thợ mộc hại đời con gái ông chủ lĩnh án 23 năm tù

Là thợ mộc, Nguyễn Văn Luận đã thực hiện 2 lần dâm ô và 2 lần giao cấu với cháu bé 9 tuổi, con gái của chủ xưởng gỗ.