giao ban phòng chống ma túy

8 tỉnh Việt - Lào ký kết Biên bản phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy

Sáng 16-9, tại thị xã Cửa Lò đã diễn ra Hội nghị giao ban phòng, chống ma túy 8 tỉnh Việt Nam - Lào.