gian lận sữa

Nhiều ‘cò quay’ gian lận sữa

Sau 1 năm áp trần, thị trường sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi đã hình thành được mặt bằng giá mới giảm hơn so với trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề được đặt ra, nhất là những gian lận về giá và chất lượng sản phẩm trên thị trường.