giảm trừ gia cảnh

Tăng giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 11 triệu từ ngày 1/1/2020

Đây là hướng dẫn mới nhất được Tổng cục Thuế đưa ra tại văn bản hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) kỳ tính thuế năm 2020 vừa mới ban hành.