giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Nhiều đại sứ quán, các tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ miền Trung

Theo bà Mizuho Okimoto, Trưởng bộ phận chính sách xã hội và chương trình Chính phủ của Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, sẽ ưu tiên hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương như: trẻ em, phụ nữ, và đảm bảo an ninh dinh dưỡng những đối tượng này.