giảm giờ làm

“Nếu điều kiện kinh tế - xã hội tốt lên có thể giảm dần giờ làm việc”

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Chính phủ mong muốn điều này, song thời điểm nào sẽ giảm giờ làm thì cần xem xét, đánh giá và trên cơ sở từng giai đoạn cụ thể để trình Quốc hội xem xét.

Đề xuất giảm giờ làm và tăng ngày nghỉ cho người lao động

Đó là đề xuất góp ý Bộ luật Lao động sửa đổi được đưa ra tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động ngày 9-9.