giám định kỹ thuật hình sự

Sáng tỏ vụ án từ giám định kỹ thuật hình sự

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến làm, sử dụng tài liệu giả tiếp tục tăng, có diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2019, Phòng Giám định tài liệu, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã tiếp nhận và tiến hành giám định trên một nghìn vụ với hàng trăm nghìn yêu cầu.

Mức bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 49/2017/TT-BCA quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2018.

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự.