giảm 10% tỷ lệ sử dụng rượu

(Sốc) Tỷ lệ uống rượu bia ở nam giới Việt là 44,2%

Hiện nay mức độ tiêu thụ rượu, bia tại Việt Nam đang ở mức báo động khi bình quân đầu người (trên 15 tuổi ở cả hai giới) quy đổi theo cồn nguyên chất là 8,3 lít năm 2016, cao hơn mức bình quân của thế giới rất nhiều. Đặc biệt, tỷ lệ uống rượu, bia ở mức nguy hại hiện rất cao ở cả nam và nữ:  44,2% nam giới và 1,2% nữ giới.