giải thưởng nhân quyền

Giá trị thiêng liêng, sao lại nhạo báng, làm trò hề?!1

Một số tổ chức nhân danh “bảo vệ quyền con người” lại làm điều vừa trái đạo lý, vừa trái pháp lý khi dựng lên cái gọi là “giải thưởng nhân quyền” để trao cho những kẻ phá hoại xã hội, phá hoại cuộc sống của người dân ở các nước mà kẻ đó sinh ra hoặc đang sinh sống, trú ngụ.

Trao giải “nhầm” người, Gwangju tự hạ uy tín

Theo một số hãng tin nước nước ngoài và một số mạng tự gọi là “lề dân”, ông Nguyễn Đan Quế được tổ chức nhân quyền Gwangju ở Hàn Quốc “trao giải thưởng nhân quyền” năm 2016. Tổ chức Gwangju cho rằng: “Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã gánh chịu sự trừng phạt trên đường đi tìm tự do cho dân tộc. Ý chí quả cảm của ông đã truyền cảm hứng cho loài người khắp thế giới”.