giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Xem xét giá trị ứng dụng trong phát triển KTXH và ANQP

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ 2 chính thức khởi động vào ngày 13-9 với sự tham dự của GS.TS. Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và GS.Viện sĩ (VS) Nguyễn Văn Hiệu - người sáng lập Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, cùng nhiều nhà khoa học tên tuổi của Việt Nam.