giải thưởng CNTT thế giới

Tin nhắn rác ngày ấy, bây giờ

Nếu như trước đây bạn bất chợt tỉnh giấc hoặc phải dừng đột ngột giữa đường vì tin nhắn rác thì giờ đây mọi việc đã chấm dứt nhờ phần mềm Anti Spam. Giải pháp này vừa đoạt giải thưởng CNTT thế giới (IT World Awards) 2016 tại Mỹ.