giải tán đám đông

Ngày đầu năm mới, lính Mỹ phải bắn hơi cay để giải tán người di cư

Các sĩ quan biên giới Mỹ đã phải phóng hơi cay về phía Mexico vào đầu ngày 1-1 (giờ địa phương) để ngăn chặn một nhóm người di cư đang cố vượt qua biên giới Mỹ-Mexico tại Tijuana.