giải tán đám đông

Vũ khí mới dùng kiểm soát đám đông của Cảnh sát Nga

Lực lượng cảnh sát Nga sẽ sớm được trang bị một loại vũ khí hiện đại mở để kiểm soát đám đông lớn. Nó được gọi là tấm chắn Shepot và có 5 tấm đầu tiên vừa chuyển giao cho Cục trại giam liên bang thử nghiệm.