giải quyết việc làm

Cả nước giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2014 ngành đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,6% so với thực hiện năm 2013.

Phấn đấu giải quyết việc làm cho 7,5 đến 8 triệu người

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, giai đoạn 2016-2020, Bộ phấn đấu giải quyết việc làm cho 7,5 đến 8 triệu người.

Trên 193.000 lượt người được giải quyết việc làm

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, trong 8 tháng đầu năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho trên 193.000 lượt người, tăng 1.665 lượt so với cùng kỳ năm 2014.

Hơn 47.000 lao động ở Đồng Nai được giải quyết việc làm

Theo Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai, 6 tháng năm 2015, Đồng Nai đã giải quyết việc làm cho trên 47.000 lao động (đạt trên 52% kế hoạch năm); tỉnh phấn đấu từ nay đến cuối năm 2015 sẽ giải quyết việc làm cho thêm 44.000 lao động.