giải quyết nhanh

Bám sát địa bàn, giải mã nhanh các vụ án

Từ khi triển khai Đề án đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, lực lượng này đã phát huy tích cực giúp cơ quan điều tra giải quyết nhanh vụ án.