giải quyết khiếu nại tố cáo

Sẽ giám sát việc giải quyết khiếu nại của cử tri từ đầu nhiệm kỳ

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn giám sát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

Giảm 7,7% đơn thư khiếu nại trong năm 2014

Ngày 31/3, tại Hà Nam, Thanh tra Chính Phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015.

Hội thảo khoa học về giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày 26/8, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại – Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch tỉnh Long An kiểm điểm

Từ kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An tự kiểm điểm về trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...