giải pháp cấp bách

Bàn giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn kinh tế do dịch COVID -19 gây ra

"Việc chống dịch là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong giai đoạn hiện nay”, Thủ tướng bày tỏ biết ơn tất cả người dân đã đồng hành, chia sẻ và thông cảm với Chính phủ về những bất tiện do giãn cách xã hội tạo ra để ngăn ngừa dịch bệnh.