giải ngân

Gần 7 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20-4-2016, cả nước đã thu hút được 697 dự án FDI mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 5,082 tỷ USD, tăng 55,6% về số dự án và tăng 89,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

6 tháng 2015, giải ngân được 6,3 tỷ USD vốn FDI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/6, cả nước có 757 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,83 tỷ USD, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2014.

Giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng vốn ODA

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết 26/2, tổng lượng giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt 1.846,6 tỷ đồng, riêng trong tháng 2/2015, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt 280,6 tỷ đồng.

Giải ngân vốn rẻ từ chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp của TP HCM năm 2014 tăng mạnh

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng, trong năm 2014, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp của thành phố đã đưa được lượng vốn rẻ của ngân hàng đến với doanh nghiệp tăng gấp 3 lần năm trước, lãi suất thấp hơn trần cho vay chung của ngân hàng.