giải mã gen virus

Đang giải mã gen virus gây bệnh ở Hải Dương

Hải Dương là địa phương đã ghi nhận chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng mà bệnh nhân khởi phát đầu tiên chưa xác định được nguồn lây. Các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đang khẩn trương tiến hành phân tích sâu, giải mã gen virus gây bệnh ở Hải Dương để xem xét mức độ liên quan với chủng virus gây bệnh ở Đà Nẵng.