giải đua thuyền truyền thống

Quảng Nam: 20 thuyền tham gia giải đua truyền thống

Ngày 17/5, tại cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII năm 2015 đã diễn ra.