giai đoạn 2020-2025

Quảng Nam đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Chiều 28/9, tại TP Tam Kỳ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (2020-2025).