giải đáp pháp luật

Giới hạn xếp hàng hóa, hành lý trên xe môtô, xe gắn máy3

Hỏi: Em trai tôi vừa tốt nghiệp đại học và mới được nhận vào làm ở vị trí nhân viên vận chuyển hàng hóa (bánh kẹo) bằng xe máy cho một công ty thực phẩm. Xin hỏi Quý báo, khi lưu thông trên đường thì kích thước của hàng hóa, hành lý được phép xếp trên xe môtô, xe gắn máy là bao nhiêu? Nếu xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định thì bị xử lý như thế nào? (Nguyễn Văn Tuấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Người chết không để lại di chúc, chia tài sản như thế nào?31

Hỏi: Xin hỏi Quý báo, khi người chết không để lại di chúc thì tài sản của họ được chia như thế nào? (Nguyễn Thị Lan - TP Hà Nội)

Hành vi lôi kéo người khác sử dụng ma túy bị xử lý như thế nào?

Hỏi: Xin hỏi Quý báo, những người có hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị pháp luật xử lý như thế nào?